S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 81

1
Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2020

2
Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.05.2002

3
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2007

4
Seyahat Sağlık Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2006

5
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

RG. 27.01.2005/25709 - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2005

6
Montaj Sigortaları Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2006

7
Yıllık Gelir Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2007

8
Sera Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2006

9
Koruma Amaçlı İmar Planları Yaklaşık Maliyet Hesaplama YöntemiGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

10
Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet İşlerinde Uygulanacak Tip İdari ŞartnameGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

11
Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alım İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari ŞartnameGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

12
Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2020

13
Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2015

14
Uygulama İşlerine Ait Tip Sözleşme Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2015

15
Açık İhale Usulu ile İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2015

16
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2008

17
Hukuksal Koruma Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1996

18
Hırsızlık Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.1996

19
Kefalet Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2017

20
Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

21
Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

22
Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

23
Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Teknik ŞartnamesiGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

24
Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

25
Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

26
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

27
Kentsel Tasarım Projeleri Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

28
Kentsel Tasarım Projesi Genel Teknik Şartnamesi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

29
Çevre Düzenleme Projesi Genel Teknik Şartnamesi Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

30
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

31
Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

32
Çevre Düzenleme Projesi Yaklaşık Maliyet Hesaplama YöntemiGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

33
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2015

34
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2011

35
Emtea Nakliyat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.05.2002

36
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1961

37
Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Şartname Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.1900

38
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.09.2011

39
Hizmet İşleri Genel ŞartnamesiGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2000

40
Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 20.06.2006

41
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2021

42
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 24.10.2014

43
Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2021

44
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2021

45
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2021

46
Devlet Destekli Sera Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2021

47
Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

48
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2014

49
Sağlık Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 15.06.2016

50
Hayvan Hayat Sigortası Genel ŞartlarıGenel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.09.1965

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: