Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 38)

MADDE 1 ilâ 23

Mülga maddeler: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m. 43

(...)

MADDE 24 ilâ 59

Mülga maddeler: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 60

Mülga madde: 20.06.1987 t. 3396 s. K. m.17

(...)

MADDE 61 ilâ 82

Mülga maddeler: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 1

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 2

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 3

Mülga madde: 24.07.2003 t. 4956 s. K. m.56

(...)

EK MADDE 4

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 5

Mülga madde: 06.03.1981 t. 2423 s. K. m.7

(...)

EK MADDE 6

Mülga madde: 24.07.2003 t. 4956 s. K. m.56

(...)

EK MADDE 7

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 8

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 9

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 10

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 11

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 12

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 13

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 14

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 15

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 16

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 17

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 18

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 19

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 20

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

EK MADDE 21

İptal: E: 2000/61, K: 2000/34 26.10.2000 t. Aym K. ile iptal edilmiştir.

(...)

EK MADDE 22

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 1

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 2

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 3

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 4

Mülga madde: 19.04.1979 t. 2229 s. K. m. 35

(...)

GEÇİCİ MADDE 5

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 6

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 7

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 8

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 9

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 10

Ek madde: 25.08.1999 t. 4447 s. K. m.39

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,

b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,

c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3  yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,

d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay  veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,

e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,

f) 6 tam yıldan fazla,  7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,

g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,

ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere  57 yaşını,

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54  yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,

a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,

b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,

c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını,

e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Yeniden düzenleme: 25.05.2002 t. 4759 s. K. m.7

GEÇİCİ MADDE 11

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 12

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 13

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 14

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 15

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 16

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 17

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 18

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 19

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 20

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 21

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 22

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 23

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 24

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 25

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)