Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 16)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


31/3/2005 tarihli ve 25772/1 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 1 inci maddesiyle Kanun'un yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Kanunun amacı, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir.