S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 9.295

1
22. HD., E. 2017/30670 K. 2017/7334 T. 3.4.2017 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • haklı neden • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

2
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

3
10. HD., E. 2017/799 K. 2017/1931 T. 9.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme

4
21. HD., E. 2015/21005 K. 2017/340 T. 23.1.2017 · Yargıtay

ağır kusur • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • iş kazası • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • manevi zarar • mücbir sebep • sözleşme serbestisi • tehlikeli madde • uygun illiyet bağı

5
22. HD., E. 2016/33065 K. 2017/233 T. 17.1.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
9. HD., E. 2017/24801 K. 2017/15006 T. 5.10.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

7
9. HD., E. 2015/11110 K. 2017/12470 T. 10.7.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

8
22. HD., E. 2017/7883 K. 2017/11534 T. 18.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • haklı neden • haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi

9
21. HD., E. 2017/2384 K. 2017/4047 T. 16.5.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • iş kazası • işçinin ölümü • istinaf yolu • karşı dava • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
9. HD., E. 2017/4851 K. 2017/8359 T. 9.5.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

11
9. HD., E. 2017/4630 K. 2017/7403 T. 27.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • prim farkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı başlangıcı

12
21. HD., E. 2016/16688 K. 2017/3199 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

13
21. HD., E. 2017/754 K. 2017/3215 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

14
21. HD., E. 2017/624 K. 2017/3218 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

15
HGK., E. 2015/3057 K. 2017/612 T. 5.4.2017 · Yargıtay

direnme kararı • haklı neden • ifa yeri • ifa zamanı • işverenin ücret ödeme borcu • maddi hata • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
HGK., E. 2015/3058 K. 2017/613 T. 5.4.2017 · Yargıtay

direnme kararı • haklı neden • ifa yeri • ifa zamanı • işverenin ücret ödeme borcu • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
HGK., E. 2015/3063 K. 2017/618 T. 5.4.2017 · Yargıtay

direnme kararı • haklı neden • ifa yeri • ifa zamanı • işverenin ücret ödeme borcu • toplu iş sözleşmesi

18
HGK., E. 2015/3060 K. 2017/615 T. 5.4.2017 · Yargıtay

ifa yeri • haklı neden • ifa zamanı • direnme kararı • işverenin ücret ödeme borcu • toplu iş sözleşmesi

19
9. HD., E. 2017/4144 K. 2017/5429 T. 30.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kısmi dava • iş sözleşmesi

20
9. HD., E. 2017/8204 K. 2017/5375 T. 30.3.2017 · Yargıtay

işverenin ücret ödeme borcu • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

21
HGK., E. 2015/1383 K. 2017/565 T. 29.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • fesih bildirim süresi • haklı neden • haksız fesih • ihbar süresi • ispat yükü • karşı dava • manevi tazminat • poliçenin iptali • resmi tatil günü • sigorta poliçesi • tazminat alacağı • toplu iş sözleşmesi

22
9. HD., E. 2017/14186 K. 2017/5260 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • denkleştirme • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • karşı dava • kesin delil • yazılı delille ispat

23
22. HD., E. 2017/6566 K. 2017/6234 T. 27.3.2017 · Yargıtay

aşırı yararlanma • belirli süreli sözleşme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • esaslı hata • hile • ibra sözleşmesi • iş sözleşmesi • kanuni faiz • kısmi ödeme • müteselsil sorumluluk

24
9. HD., E. 2017/7087 K. 2017/4713 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • fazla çalışma ücreti • kesin delil • yazılı delille ispat • yönetim kurulu üyesi

25
9. HD., E. 2017/8429 K. 2017/4714 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hukuki yarar yokluğu • kesin delil • toplu iş sözleşmesi • yazılı delille ispat • yönetim kurulu üyesi

26
9. HD., E. 2017/8426 K. 2017/4717 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hukuki yarar yokluğu • kesin delil • toplu iş sözleşmesi • yazılı delille ispat • yönetim kurulu üyesi

27
9. HD., E. 2017/8424 K. 2017/4718 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • denkleştirme • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kesin delil • toplu iş sözleşmesi • yazılı delille ispat • yönetim kurulu üyesi

28
9. HD., E. 2017/8425 K. 2017/4719 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • kesin delil • toplu iş sözleşmesi • yazılı delille ispat • yönetim kurulu üyesi

29
22. HD., E. 2017/9163 K. 2017/5545 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iade davası • iş sözleşmesi • yıllık izin süresi

30
22. HD., E. 2017/10804 K. 2017/5605 T. 20.3.2017 · Yargıtay

dava açma süresi • feshin geçersizliği • haklı neden • haklı sebeple fesih • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • karşı dava • maddi hata • muvazaa iddiası • taraf sıfatı • zorunlu dava arkadaşlığı

31
9. HD., E. 2017/1426 K. 2017/4264 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • eksik inceleme • kısmi dava

32
9. HD., E. 2017/13708 K. 2017/3855 T. 13.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

33
9. HD., E. 2017/1360 K. 2017/3224 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • hile • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
9. HD., E. 2017/14561 K. 2017/3273 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • devir sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • haklı neden • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ücretin ödenmesi • yargılama giderleri

35
10. HD., E. 2015/11425 K. 2017/1768 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat • yargılama giderleri

36
22. HD., E. 2016/33016 K. 2017/4306 T. 2.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • haklı neden • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • sözleşmenin sona ermesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taşeronluk sözleşmesi • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
22. HD., E. 2017/8931 K. 2017/3734 T. 23.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • devir sözleşmesi • haklı sebeple fesih • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • taleple bağlılık ilkesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
9. HD., E. 2015/7845 K. 2017/2427 T. 23.2.2017 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • gemi • haklı neden • ihbar süresi • iş sözleşmesi • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

41
21. HD., E. 2016/11270 K. 2017/1115 T. 20.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • genel kurul kararı

42
9. HD., E. 2017/75 K. 2017/1421 T. 9.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • haklı neden • kısmi dava

43
HGK., E. 2014/2090 K. 2017/154 T. 25.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • direnme kararı • iş sözleşmesi • işçi sendikası • işyeri devri • maddi hata • ticari defter

44
21. HD., E. 2016/8246 K. 2017/419 T. 24.1.2017 · Yargıtay

iş kazası • manevi zarar • yetersiz bilirkişi raporu

46
22. HD., E. 2015/13767 K. 2017/221 T. 17.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • yeniden yargılama

47
22. HD., E. 2016/33063 K. 2017/231 T. 17.1.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
22. HD., E. 2016/33177 K. 2017/238 T. 17.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu

49
22. HD., E. 2015/14401 K. 2017/255 T. 17.1.2017 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.