Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

muvazaa iddiası • belirsiz süreli iş sözleşmesi • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • basit yargılama usulü • zamanaşımı başlangıcı • davanın kabulü • borç ikrarı • bölünemeyen borç • ifa zamanı

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.