Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


toplu iş sözleşmesi • elektronik ortam • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • kanuni temsilci • zamanaşımı defi • hak düşürücü süre • karşı dava • limited şirket • iş sözleşmesi • işyeri devri