Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


dava şartlarının bulunmaması • yargılama giderleri • elektronik ortam • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • yeniden yargılama • karşı dava • kanuni temsilci • hak düşürücü süre • fazla çalışma ücreti