Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


hakkın kullanılması • iştirak • patlayıcı madde • akıl hastalığı • vücuttan örnek alınması • bilgisayar programları • yaralama • zorunluluk hali • ilgilinin rızası • suça teşebbüs • meşru savunma • etkin pişmanlık • müsadere • hak yoksunluğu