HGK., E. 2005/12-57 K. 2005/72 T. 16.2.2005
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • alacağın muaccel hale gelmesi • karz • kredi sözleşmesi • direnme kararı • ikrar

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.