HGK., E. 2005/12-57 K. 2005/72 T. 16.2.2005
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • alacağın muaccel hale gelmesi • karz • kredi sözleşmesi • direnme kararı • ikrar

Mahkemesi: İstanbul 5.İcra Hukuk Mahkemesi

Günü : 21.10.2004

Sayısı: 2004/876 E- 1400 K.

Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5.İcra Mahkemesi’nce itirazın kaldırılması talebinin reddine dair verilen 16.03.2004 gün ve 2003/1748 E,-2004/344 K. sayılı kararın incelenmesi davacı alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 13.05.2004 gün ve 2004/7287-12176 sayılı ilamı ile;

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.