S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 101

1
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi

102390154 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.05.2024

2
Millî Eğitim Bakanlığı Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

101393051 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2024

3
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Tanıtım ve Yönlendirme Yönergesi

101393088 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2024

4
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi

98249554 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2024

5
Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi

95373735 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2024

6
Millî Eğitim Bakanlığının 03/01/2024 Tarihli ve 2024/35 Sayılı Genelgesi

2024/35 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.01.2024

7
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

RG. 09.09.2023/32304 - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2023

8
Milli Eğitim Bakanlığının 17/07/2023 Tarihli ve 2023/26 Sayılı Genelgesi

2023/26 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2023

9
İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

76528410 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.05.2023

10
Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi

49207871 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.05.2022

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: