Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Geçici ve Kalıcı İş Gücü Kaybı

4.95

BK m. 54/I b.3 çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen yitirilmesinden bahseder.…

1. Genel Olarak
3. Zarar Görenin Kişisel Durumu ve Özellikleri