Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Tıbbi Müdahalelerde Zarar Görenin Rızası

2.121

Tıbbi müdahale esasen beden bütünlüğünün ihlâlidir, bu da mutlak hak ihlâli anlamına gelir ve bu nedenle hukuka aykırıdır. Tıbbi bir müdahalede hukuka aykırılık unsurunun olmaması için bir hukuka uygunluk nedeni gerekir. Üstün özel yarar ve zarar görenin rızası tıbbi müdahalelerde öne çıkan hukuka uygunluk nedenleridir.

1. Genel Olarak
C. HAKLI SAVUNMA