Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BİRLİKTE KUSUR VE ZARARI ARTTIRMAMA KÜLFETİ

5.60

Zarar görenin kusuru üst kavram olarak birlikte kusur (contributory negligence)…

A. GENEL OLARAK
C. ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ HÂLLER