Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BİRLİKTE KUSUR VE ZARARI ARTTIRMAMA KÜLFETİ

5.60

Zarar görenin kusuru üst kavram olarak birlikte kusur (contributory negligence) ve zararı arttırmama külfetini (mitigation of damage) karşılamaktadır(176). Zarar görenin kusuru yerine, uygulamada ve öğretide teknik Sayfa 521 ifade olarak sıklıkla kullanılan birlikte kusur (müterafik kusur) kavramı sadece zararın doğumu anında ortaya çıkan zarar görenin kusurunu karşılar. Birlikte kusur ifadesi zararı arttırmama külfetini karşılamaz. Bu nedenle, iki durumu da kapsamak üzere üst kavram olarak zarar görenin kusuru ifadesini kullanmak daha yerinde olacaktır.

A. GENEL OLARAK
C. ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ HÂLLER