Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ŞARTLARI

A. MÜSTAKBEL BEDENSEL ZARARIN VARLIĞI

4.138

Hâkimin, BK m. 75 uyarınca tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilmesi…

BK m. 75 hükmü kişiye gelen diğer zararlar bakımından doğrudan uygulama alanı bulamaz,…

I. GENEL OLARAK
B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI