S
Gelişmiş arama Gizle
Göster

Toplam: 534

3
18. CD., E. 2015/9506 K. 2017/9608 T. 26.9.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • hakaret • hırsızlık

5
19. CD., E. 2017/5492 K. 2018/5578 T. 3.5.2018 · Yargıtay

devlet sırrı • düşünce hürriyeti • suçu ve suçluyu övme • tehdit • hakaret • iftira • kanun yararına bozma • kanaat hürriyeti

6
12. CD., E. 2017/1832 K. 2018/2246 T. 28.2.2018 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • kötü muamele • gizliliğin ihlali • görevi kötüye kullanma • hırsızlık • cumhurbaşkanına hakaret • yaralama • devlet sırrı • rüşvet • kanaat hürriyeti • hakaret • iftira • zincirleme suç

7
18. CD., E. 2015/39969 K. 2017/11555 T. 24.10.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık

8
18. CD., E. 2015/29366 K. 2017/10327 T. 5.10.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık • iştirak

9
18. CD., E. 2015/5105 K. 2017/9614 T. 26.9.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hak yoksunluğu • hakaret • hırsızlık

10
18. CD., E. 2015/9565 K. 2017/9634 T. 26.9.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık

11
18. CD., E. 2015/29159 K. 2017/5842 T. 16.5.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık • iştirak

12
8. CD., E. 2016/5680 K. 2017/3721 T. 5.4.2017 · Yargıtay

cinsel taciz • eziyet • hakaret • ihmali davranış • işkence • kasten yaralama • kötü muamele • suça iştirak • tehdit

14
18. CD., E. 2016/16989 K. 2016/18968 T. 12.12.2016 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık • kanun yararına bozma • muhafaza altına alma

15
8. CD., E. 2015/15679 K. 2016/11110 T. 5.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • müsadere • silah ticareti

17
18. CD., E. 2015/23774 K. 2016/14240 T. 27.6.2016 · Yargıtay

fuhuş • müsadere • örgüte üye olma • parada sahtecilik • suça azmettirme

18
8. CD., E. 2016/3826 K. 2016/8269 T. 21.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • ilgilinin rızası • işkence • muhafaza altına alma • müsadere • parada sahtecilik • sahte para • suçun işlendiği yer • tehdit

19
4. HD., E. 2016/4103 K. 2016/8122 T. 20.6.2016 · Yargıtay

maddi tazminat davası • manevi tazminat

20
8. CD., E. 2015/12885 K. 2016/7615 T. 8.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • ilgilinin rızası • işkence • müsadere • tehdit

21
16. CD., E. 2016/1780 K. 2016/3567 T. 24.5.2016 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • siyasi düşünce

22
CGK., E. 2014/711 K. 2016/224 T. 3.5.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • azmettirme • hırsızlık • içtima • karşılıksız yararlanma

24
16. CD., E. 2015/4672 K. 2016/2330 T. 21.4.2016 · Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • adli kontrol • akıl hastalığı • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • askerleri itaatsizliğe teşvik • asli fail • asli iştirak • ateşli silah • azmettirme • bağlantılı suçlar • bağlılık kuralı • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • cinsel saldırı • çocukların cinsel istismarı • dava zamanaşımı süresi • davaların birleştirilmesi • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devlet sırrı • devletin güvenliğine ilişkin belgeler • devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme • düşünce hürriyeti • ek savunma hakkı • etkin pişmanlık • fer'i iştirak • fuhuş • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • gerçek içtima • göçmen kaçakçılığı • göreve ilişkin sırrın açıklanması • hakaret • hükümete karşı suç • iftira • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • ilgilinin rızası • insan ticareti • irtikap • işkence • kağıtları inceleme yetkisi • kasten öldürme • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • kişisel verilerin kaydedilmesi • kıyas yasağı • kötü muamele • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • mala zarar verme • müsadere • nitelikli öldürme • örgüte üye olma • özel hayatın gizliliğini ihlal • parada sahtecilik • patlayıcı madde • postada elkoyma • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • silah sağlama • silahlı örgüt • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç delillerini bildirmeme • suç için anlaşma • suç işlemek için örgüt kurma • suç üstlenme • suça iştirak • suçluyu kayırma • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • suçun işlendiği yer • tehdit • terör örgütü üyesi olma • tesadüfen elde edilen deliller • Türkiye Cumhuriyeti hükumetine karşı silahlı isyan • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • yağma • yaralama • yasaklanan bilgileri açıklama • yasaklanan bilgileri temin • zimmet suçu

25
16. CD., E. 2015/1714 K. 2016/4087 T. 19.4.2016 · Yargıtay

ateşli silah • ceza zamanaşımı • devlet sırrı • düşünce hürriyeti • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • gerçek içtima • görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • kanaat hürriyeti • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • mala zarar verme • örgüte üye olma • silahlı örgüt • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü

26
12. CD., E. 2015/10133 K. 2016/5909 T. 7.4.2016 · Yargıtay

bilinçli taksir • ek savunma hakkı • iştirak • seçenek yaptırım • suçun niteliğinin değişmesi • taksirle yaralama

27
4. HD., E. 2016/771 K. 2016/4312 T. 31.3.2016 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat davası

28
8. CD., E. 2015/12887 K. 2016/4112 T. 29.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • müsadere • parada sahtecilik

29
3. HD., E. 2015/9337 K. 2016/4766 T. 29.3.2016 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • fatura • hukuki dinlenilme hakkı • kesin süre • perakende satış

30
8. CD., E. 2016/464 K. 2016/3895 T. 24.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • ilgilinin rızası • işkence • müsadere • tehdit

31
CGK., E. 2014/98 K. 2016/83 T. 23.2.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • ateşli silah • azmettirme • cinsel saldırı • çocukların cinsel istismarı • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • fuhuş • göçmen kaçakçılığı • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • insan ticareti • işkence • iştirak • kasten öldürme • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • müsadere • parada sahtecilik • rüşvet • silah sağlama • silahlı örgüt • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • tehdit • tesadüfen elde edilen deliller • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • zimmet suçu

32
19. CD., E. 2015/12028 K. 2016/2099 T. 17.2.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • işkence • tehdit

33
10. CD., E. 2015/5778 K. 2016/433 T. 16.2.2016 · Yargıtay

etkin pişmanlık • iştirak

36
19. CD., E. 2015/21225 K. 2016/1211 T. 4.2.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • işkence • iştirak • müsadere • suçu meslek edinen kişi • tehdit

39
19. CD., E. 2015/36108 K. 2016/347 T. 14.1.2016 · Yargıtay

hürriyetten yoksun kılma • kanun yararına bozma

41
18. CD., E. 2015/30945 K. 2016/113 T. 11.1.2016 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • hakaret • ihtilat • kanun yararına bozma

42
18. CD., E. 2015/11552 K. 2015/11508 T. 19.11.2015 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • hakaret • hırsızlık • rüşvet

43
18. CD., E. 2015/7035 K. 2015/11388 T. 18.11.2015 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • hakaret

44
18. CD., E. 2015/8428 K. 2015/10970 T. 12.11.2015 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • hakaret

50
4. HD., E. 2014/6951 K. 2015/2019 T. 24.2.2015 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • hile • manevi tazminat • tazminat davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: