Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


elektronik ortam • yargılama giderleri • kanuni temsilci • belirsiz süreli iş sözleşmesi • haklı neden • zamanaşımı defi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • karşı dava • hak düşürücü süre • fazla çalışma ücreti