Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


haklı neden • yargılama giderleri • elektronik ortam • belirsiz süreli iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • karşı dava • kanuni temsilci • hak düşürücü süre • fazla çalışma ücreti