Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


bilirkişi raporu • dava şartlarının bulunmaması • asgari geçim indirimi • görevli mahkeme • iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • kanuni temsilci • elektronik ortam • karşı dava • hak düşürücü süre • psikolojik taciz • kötüniyet tazminatı • yargılama giderleri