Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

yabancı hakem kararı • hakem mahkemesi • vergi hukuku yönünden kamu düzenine aykırılık • eksik inceleme • ticaret odası • zıya • bilirkişi kurulu • hile • yetersiz bilirkişi raporu • direnme kararı • yabancı hakem kararlarının tenfizi • tahkim yeri • davanın kabulü • bilirkişi raporuna itiraz • fatura • muvazaalı işlem

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.