Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

yabancı hakem kararlarının tenfizi • vergi hukuku yönünden kamu düzenine aykırılık • bilirkişi raporuna itiraz • eksik inceleme • muvazaalı işlem • tahkim yeri • yetersiz bilirkişi raporu • ticaret odası • hakem mahkemesi • davanın kabulü • yabancı hakem kararı • zıya • hile • direnme kararı • fatura • bilirkişi kurulu