Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

cevap dilekçesinin sunulması • boşanma davası ile velayet nafaka ve tazminat istemi • kesin süre • ön inceleme • eksik inceleme • ön inceleme duruşması • cevap süresi • yasal süre geçtikten sonra delil gösterme talebinde bulunulması • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • delillerin toplanması • cevaba cevap dilekçesi • direnme kararı • basit yargılama usulü • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • hukuki dinlenilme hakkı • kanunda belirtilen süreden sonra delil gösterilmesi • davaya süresi içinde cevap vermeyen davalıya delil göstermesi için süre verilememesi • usul ekonomisi ilkesi