Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

hasar bedeli • dava zamanaşımı • ön inceleme • ilk itirazlar • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • tahkikatın sona ermesi • tazminat davası • kısmi ıslah • cevap süresi • kasko sigorta poliçesi • cevap dilekçesinin ıslahı • direnme kararı • cevap dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • davacı sıfatı