Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Birinci Bölüm

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SIR SAKLAMA VE SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI KAVRAMI

A. Hekim

Hekim sözcüğü, Arapça kökenli hikmeti seven kişi anlamına gelen “hakim” sözcüğünün yumuşatılarak söylenmesi ile oluşmuştur ve hikmet sahibi (bilge) kişiyi ifade etmektedir. Hekim ve hekimlik anlamında kullanılan tabib kelimesi ise tıpkı tıp sözcüğü gibi tabbe kelimesinden türemiş olup işinin ehli olan nezaket sahibi kimse anlamına gelmektedir(1).…

GİRİŞ
İkinci Bölüm - SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK