S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 16.442

1
76464994-140[DH.2017.133] - 139059 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Amerikan bayraklı yatın Türk bayraklı olarak tescil ettirilmesi durumunda tescil işlemlerinde harç muafiyeti hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.08.2018

2
B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[1-2016/20-1329]-58232 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Maden Devlet hakkı ödemelerinde KDV uygulaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.08.2018

3
B.07.1.GİB.4.34.17.01-130[Özelge]-772899 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

KDV Kanununun 17/4-y Maddesi Kapsamındaki İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2018

4
76464994-155[DH.2017.267] - 153417 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Hisse devir sözleşmesinde noter harcı ve damga vergisi muafiyeti hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2018

5
41931384-140[57-2018-6]-E.38510 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmüne göre inşaat ve iskan ruhsatının aranmayacağı hükmüne dayanılarak, inşaa olunan binaya ilişkin tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin tapu harcından müstesna tutulmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2018

6
B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-807159 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

KKTC'de Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yapılan Konut ve İş Yeri Teslimlerinde İstisna
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

7
51421814-180-E.66772 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerde BSMV istisnası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.09.2018

8
41931384-140[123-2018-10]-E.39471 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.09.2018

9
76464994-130[KDV.2017.217] - 161346 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Diyetisyen ve beslenme uzmanlığı faaliyetlerinde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2018

10
39044742-130-E.837431 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Ramazan paketine uygulanacak KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

11
46480499-140.04.01[2017/708]-77727 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

6306 sayılı kanun kapsamında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden inşa edilen gayrimenkullerin müteahhide ve hak sahiplerine devrinde tapu harcı anılıp aranılmayacağı hk
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

12
39044742-130[Özelge]-E.837436 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Kumaştan (pamuklu, polyester ve karışımlı) ve deriden mamul koltuk kılıfı ile ahşap ve metal koltuk iskeletlerin birbirinden bağımsız olarak veya birlikte tesliminde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

13
39044742-130[Özelge]-E.837382 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

3005.90.99.90.00 GTİP numarasında kayıtlı "terapi ve tedavi cihazlarına ait pansumanlar" adlı ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

14
39044742-130-E.837381 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Mısır nişastası ve laktoz adlı ürünlerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

15
36062021-130[28-2018/ÖZE-28]-E.62059 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Penetrasyon asfalt tesliminde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

16
76464994-130[KDV.2015.174]-E.165047 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Tıbbi ürün tesliminde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.2018

17
97895701-140.04.01[2014/242]-845525 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Organize sanayi bölgesinde bulunan gayrimenkulün alım satım işleminde tapu harcı istisnası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.2018

18
45404237-130[I-18-46]-E.192430 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Tasfiye halindeki konut yapı kooperatifine yapılan inşaat-taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2018

19
39044742-130[Özelge]-E.848833 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

9019.10.90.00.13 GTİP numaralı ürünün tabi olduğu KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2018

20
90792880-140.04[2017/338]-376677 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Derneğe bağışlanan gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının sona ererek derneğe intikalinde yapılacak işlemlerin harçtan ve veraset intikal vergisinden muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2018

21
26696128-130[28-2018/6]-E.46910 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Oyun salonunda yapılan satışlarda KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2018

22
85550353-130[2017/8]-24932 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Motor, şanzıman, metal aksam ve donanımları hariç olmak üzere sadece ağaç kısmı imal edilen eşyaların tesliminde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.09.2018

23
97895701-140.04.01[2018/5]-E.863394 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Vasiyetnameye yapılan itiraz sonucu mahkeme tarafından verilen karar gereği yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.09.2018

24
16700543-140[18-515-53]-E.55696 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak olan ithalat için firmalar arasında yapılan sözleşmelerde noter harcı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.09.2018

25
51421814-140[57-2017/161]-71027 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin tapu parselasyon ve yola terk işlemlerinden harç aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2018

26
90792880-150[2017/953]-E.383418 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

… Derneği çalışanlarının yurtdışına çıkışında yurtdışına çıkış harcı alınıp alınmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2018

27
37009108-130[412825] - 93185 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Otomatik hayvan kaşağı makinesinin KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2018

28
39044742-130[Özelge]-E.873308 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

4802.55.90.99.19 GTİP numaralı kağıdın KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2018

29
39044742-130[Özelge]-E.870078 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

6602.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan "tekli denge bastonu" ticari tanımlı ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2018

30
58889402-105-100362 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Özel kartlar kullanılarak bedeli ödenen şehiriçi yolcu taşımacığında, ulaşım hizmeti bedelinin hizmeti veren işletmelere aktarımında yapılan komisyon kesintileri ile söz konusu ulaşım hizmetinde belge düzeni ve düzenlenen faturalar hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.08.2019

31
27575268-105[177-2018-605]-E.285882 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Lokanta işletmeciliği ve inşaat taahhüt işi faaliyetlerinde bulunan mükelelfin defter tutma sınıfının belirlenmesinde ve sınıf değiştirmesinde hangi haddin dikkate alınacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.08.2019

32
26468226-105[ÖZG-3-2017]-66629 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

İşin terk edilmesinden sonra ortaya çıkan hakedişlere ilişkin vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.09.2019

33
70280967-105[608 051 8650]-E.92480 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

İrsaliye ile teslim edilen kiralamaya konu emtianın, sonradan satışı gerçekleştiğinde tekrar irsaliye düzenlenip düzenlenmeyeceği ile düzenlenecek faturada ilk sevkiyatta düzenlenen sevk irsaliye numarasının belirtilip belirtilmeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2019

34
11395140-105[VUK-1-20276]-722018 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Özel hesap dönemine geçişte ve devir yoluyla birleşmede ortaya çıkan kıst dönemler için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

35
11395140-105[VUK1-21269]-E.732574 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Basit usule tabi mükellefin belge vermediği hasılatları için günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde toplu olarak fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2019

36
51421814-130[9-2015/12]-121 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.06.2015

37
21253973-KDV-5-21 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.06.2015

38
39044742-KDV.17-61636 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

39
39044742-010.01-61665 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

40
39044742-010-61638 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

41
39044742-010.01-61643 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

42
39044742-KDV.1-61668 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

43
39044742-KDV.13-61709 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

44
39044742-KDV. 28-61734 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

45
39044742-010.01-61730 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

46
39044742-KDV.13-61728 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

47
39044742-KDV.20-61727 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

48
39044742-KDV.13-61725 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2015

49
39044742-KDV.28-62528 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2015

50
67854564-1741-317 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.06.2015

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: