S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 17.584

1
B.07.1.GİB.4.46.15.01-HK-1-5 Sayılı Özelge

Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğin acele kamulaştırması yapılan yerlerin tapuda yapılacak tescil işlemlerinde tapu harcına tabi harcı aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

2
B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-887 Sayılı Özelge

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen geminin gemi sicil harcından istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

3
B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-313-198 Sayılı Özelge

Dershane binasında kullanacak demir, çimento vs. faturalarında yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

4
B.07.4.DEF.0.05.10.00-2011-KDV/17-4-r/-8 Sayılı Özelge

Kurumun Üretim Tesislerinin ve Gayrimenkullerin Tek Bedelle Satışı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

5
B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-898 Sayılı Özelge

(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütnamelere ait damga vergisinin hesaplanmasında mal bedeli ile birlikte ÖTV tutarının da matraha dahil edilip edilmeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

6
B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-891 Sayılı Özelge

Üretim tesisinin tamamlanma tarihinden sonra düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedinin 4628 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

7
B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-5 Sayılı Özelge

Yıllara Sari İnşaat işinde, ödenen bağkur primi ve bireysel emeklilik katkı paylarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2012

8
B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[5035-2011/189]-340 Sayılı Özelge

Üniversite Döner Sermaye İşletmesi ile Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi sahibi firma arasında düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıc faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2012

9
B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-288 Sayılı Özelge

Okul Aile Birliğine bağlı olmadan ve daimi işçi çalıştırmadan ihtiyaç duyuldukça Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmakta olan kurs yerlerinin, sergi ve sosyal etkinlik düzenlenen bina ve alanlarının, bakım ve temizlik giderleri için gider pusulası
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2012

10
B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2012/2-60 Sayılı Özelge

Yurt dışında kurulan şirkete Türkiye'den para gönderilmesini temin eden yurt dışında düzenlenen borç para sözleşmesinin, bankaya ibrazı nedeniyle damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.03.2012

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: