S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 16.272

1
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2433 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yurtdışında mukim firmaya yurt dışında verilen elektrik tesisatı hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.08.2012

2
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2444 Sayılı Özelge · Özelgeler

Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul satışının KDV, kurumlar vergisi ve belge düzeni açısından değerlendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.08.2012

3
B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012-26-387 Sayılı Özelge · Özelgeler

Akvaryum karidesinin KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.08.2012

4
67630374-2011-2-10/3-9 Sayılı Özelge · Özelgeler

Üniversitenin Organik Tarım bölümünde eğitim öğretim faaliyetleri sonucu elde edilen gelirin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.08.2012

5
B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-17-51]-817 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kurumlar ve Katma Değer Vergisi İstisnası Hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.08.2012

6
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2466 Sayılı Özelge · Özelgeler

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükellef kurumun, ana sözleşmesinde yer almayan konularda faaliyet göstermesi durumunda istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.08.2012

7
B.07.4.DEF.0.77.10.00-KVK/2011-1-14 Sayılı Özelge · Özelgeler

Köy muhtarlığının şehir içi yolcu taşıma faaliyetinden dolayı kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı ve defter tutma zorunluluğu bulunup bulunmadığı, katma değer vergisi ve gelir vergisi kanunlarına göre uygulamanın ne olduğu ile taşımacılık faaliyetinde
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

8
B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-6-18-822 Sayılı Özelge · Özelgeler

Aile hekimlerinin kullanımına yönelik bilgisayar programının lisans kullanım hakkının kredi kartı ile taksitli kiralanması hizmetinde faturanın düzenlenme zamanının Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu yönünden değerlendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2012

9
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2483 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yurt dışında mukim firmaların ürettiği yazılımların yurt dışında mukim firmalara farklı dillere çevirisi hizmetinin vergilendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2012

10
53445970-27-5-89 Sayılı Özelge · Özelgeler

Dernek tarafından yapılan birtakım ödemeler üzerinden Gelir vergisi tevkifatı ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2012

11
B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-13 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

12
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2536 Sayılı Özelge · Özelgeler

Z raporu alma ve ÖKC'nin hurdaya ayrılması hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

13
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2580 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kitap yazarının elde ettiği telif hakkı kazancının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2012

14
B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2532 Sayılı Özelge · Özelgeler

İkinci el otomobil alım satım işinde vergilendirme ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

15
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-2524 Sayılı Özelge · Özelgeler

Spor Toto ve Jokey Kulübü bayilerinin mal ve hizmet alımlarını ve satışlarını Ba-Bs bildirim formuyla bildirme zorunluluğu ve KDV'nin indirim konusu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

16
71387770-120[94/11-2012-75]-20 Sayılı Özelge · Özelgeler

Çiftçi dışındaki şahıslardan alınan zirai ürünlerde gelir stopajı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2012

17
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2660 Sayılı Özelge · Özelgeler

Birleşme sonucu şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının KV ve KDV karşısındaki durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2012

18
B.07.1.GİB.4.06.16.01-125-[6-11/2]-838 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda niteliğindeki demirbaşların sabit kıymetlerden çıkarılarak özel şirketlere makbuz karşılığı bağışlanması hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2012

19
38418978-120[94-12/18]-840 Sayılı Özelge · Özelgeler

Şirketin kamu kurumlarından aldığı zirai ürünlerin ticaret borsasına tescilinde gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk çerçevesinde mahsup durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2012

20
84098128-120[70-2012-1]-760 Sayılı Özelge · Özelgeler

İşyeri kira gelirinden kira ile oturulan konutun kira giderinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2012

21
47423198-VUK-2011-01-12 Sayılı Özelge · Özelgeler

İşletme aktifine kayıtlı olmayan motelin satılmasının KDV ve Gelir Vergisi Kanununa göre durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.03.2013

22
11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]- Sayılı Özelge · Özelgeler

İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.04.2013

23
97895701-155[1-2013/23]-540 Sayılı Özelge · Özelgeler

Alacağın Temliki Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Matrahı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2013

24
45404237-130[I.12.162.]-121 Sayılı Özelge · Özelgeler

Basın İlan Kurumuna ödenen ilan giderinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ile KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.04.2013

25
85373914-130[53.01.26]-36 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.04.2013

26
62030549-125[5-4691-2013/42]-535 Sayılı Özelge · Özelgeler

Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan şirketin teminat mektubunun nakde çevrilmesinden elde ettiği gelirin Teknoloji Bölgesi Kanununda tanımlanan kazanç istisnasına konu olup olmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.04.2013

27
97895701-155[9-2012/149]-580 Sayılı Özelge · Özelgeler

Gayrimenkul yatırım ortaklığının taraf olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile arsa satış karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2013

28
11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--594 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kamu kuruluşlarına iş gücü hizmeti temininde KDV ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2013

29
21152195-130-235 Sayılı Özelge · Özelgeler

Tavuk tüyünden elde edilen "Tüy Unu" teslimlerinde KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2013

30
11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--568 Sayılı Özelge · Özelgeler

İthal edilen yaş sebze ve meyvelerin yurt içindeki firmalara toptan satışında rüsum oranı ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.04.2013

31
B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2012-1-61 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde basit usulden gerçek usule geçiş hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

32
B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-883 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ayni sermaye ihracı kapsamında yurtdışına gönderilen araçların alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin iadesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

33
B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-11-17 Sayılı Özelge · Özelgeler

Hizmet ithalatında vergilendirme ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

34
B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-HARÇ-ÖZE-17-109 Sayılı Özelge · Özelgeler

Bakım ve Yardım Sandığı tarafından kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak tesis edilen ipotek işleminin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

35
B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-119-108 Sayılı Özelge · Özelgeler

Birlik tarafından verilen hayvanlara kulak küpesi takma hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

36
B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-705-27-25 Sayılı Özelge · Özelgeler

Katılımcılar tarafından organize sanayi bölgesine verilen parsel taahhüt bildirimi ile tapu verme taahhütnamesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

37
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-925 Sayılı Özelge · Özelgeler

Enflasyon düzeltmesi sonucu iştirakler hesabında oluşan olumlu farkların birleşme durumunda ortaya çıkan değer azalışlarına mahsup edilip edilmeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2012

38
B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-1-78 Sayılı Özelge · Özelgeler

Araç satışının yanında promosyon olarak hizmet paketi verilmesi halinde, hizmet paketinin KVK ve KDV açısından değerlendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

39
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-880 Sayılı Özelge · Özelgeler

Konut yapı kooperatifinin Kurumlar Vergisi ve KDV muafiyeti hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

40
B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-3500-KDV-34 Sayılı Özelge · Özelgeler

Hat kullanım bedelinde KDV, VUK ve KV uygulaması hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2012

41
B.07.1.GİB.4.34.18.01-160[1-2012/5-1.10.5791]-2658 Sayılı Özelge · Özelgeler

Miras yoluyla intikal eden kooperatif hissesinden edinilen dairenin satışında değer artış kazancı ve veraset ve intikal vergisi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2012

42
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2666 Sayılı Özelge · Özelgeler

İhracata konu malın kaza sonucu zayi olması halinde indirime konu edilip edilemeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2012

43
84098128-176300-132 Sayılı Özelge · Özelgeler

İlişkili şirketten yapılan borçlanmaların örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması açısından değerlendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2013

44
B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2--77 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ölüm halinde mükellefiyet tesisi ve Müteveffaya ait ticari araçların devri hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2012

45
93767041-120[74-2012/9]-194 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kira geliri elde edilmeye başlanmadan önce yapılan demirbaş, aidat, ısıtma, soğutma giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile iktisap bedelinin %5'inin öncelikle indirim konusu yapıp diğer giderlerin zarar olarak sonraki yıllara devredilmesini
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.08.2012

46
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2667 Sayılı Özelge · Özelgeler

Şirket binasını koruma amaçlı bulundurulan köpekler ile işletmede çalışanların sosyal aktiviteleri için yapılan harcamaların KV ve KDV karşısındaki durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2012

47
84098128-125[15-2012/9]-145 Sayılı Özelge · Özelgeler

6111 sayılı Kanundan yararlanılması sonucu meydana gelen zararların, kurum kazancından indirilmesi ile yedek açelerden ve geçmiş yıl kârından mahsup edilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2013

48
38418978-125[10-12/8]-204 Sayılı Özelge · Özelgeler

Derneğe cami yapımı için yapılacak bağışların bağış yapan mükelleflerce indirim konusu yapılması hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2013

49
11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--328 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yurt içi ve yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükellefi olan kişilere kargo ile ve web üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2013

50
84974990-130[14028-2012/24]-196 Sayılı Özelge · Özelgeler

Negostoskop cihazının KDV oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.03.2013

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: