Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

görevi kötüye kullanma • kasten öldürmeye teşebbüs • irtikap • kesintisiz suçlar • suçun işlendiği yer • yasama organına karşı suç • kasten yaralama • silahlı örgüt • resmi belgede sahtecilik • iştirak • yağma • hükümete karşı suç • nitelikli dolandırıcılık • anayasayı ihlal • ek savunma hakkı • gerçek içtima • anayasal düzene karşı suçlar • davaların birleştirilmesi