Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


özen yükümlülüğüne aykırılık • patlayıcı madde • görevi kötüye kullanma • bilinçli taksir • kasten yaralama • akıl hastalığı • ihmali davranış • akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali • taksirli suç • kasten öldürme • parada sahtecilik • taksirle öldürme • yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi