Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


patlayıcı madde • kasten yaralama • ihmali davranış • taksirle öldürme • akıl hastalığı • yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi • görevi kötüye kullanma • kasten öldürme • özen yükümlülüğüne aykırılık • bilinçli taksir • parada sahtecilik • taksirli suç • akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali