Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • inhisar hakkı • pazar yeri • kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası • tazminat davası • zıya • müşterek mülkiyet • direnme kararı • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • cevap dilekçesi • taksitle ödeme • ortaklık payı • mülkiyete tecavüzün önlenmesi • davanın kabulü

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.