Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası • inhisar hakkı • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • pazar yeri • tazminat davası • zıya • müşterek mülkiyet • direnme kararı • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • cevap dilekçesi • taksitle ödeme • ortaklık payı • mülkiyete tecavüzün önlenmesi • davanın kabulü