Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası • müşterek mülkiyet • direnme kararı • mülkiyete tecavüzün önlenmesi • taksitle ödeme • ortaklık payı • davanın kabulü • zıya • cevap dilekçesi • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • pazar yeri • tazminat davası • inhisar hakkı