Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

birlikte kusur • birden çok borçlu • sosyal güvenlik kurumu • destekten yoksun kalma • yaşlılık aylığı • eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • müteselsil borçluluk • rücuan tazminat • iskonto • sigortalılık başlangıç tarihi • iş kazası • meslekte kazanma gücü kaybı • ortak kusur • bedensel zarar • maddi zarar • davanın kabulü