Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


işçinin sorumluluğu • bilgilendirme yükümlülüğü • ispat yükü • davaya fer'i müdahil olma • sigorta poliçesi • bilgi edinme hakkı • bilgi alma hakkı • istinaf yolu • poliçe • davanın kabulü • karşı dava • gereken özeni gösterme • vekalet sözleşmesi