Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


asgari geçim indirimi • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre • yargılama giderleri • eksik inceleme • elektronik ortam • haksız fesih • dava şartı yokluğu • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • istinaf yolu • görevli mahkeme • karşı dava • kanuni temsilci • hak düşürücü süre • fazla çalışma ücreti