S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 178

1
Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 09.10.2017

3
Kurumsal Yönetim Raporlama RehberiKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2019

4
Sağlıklı Hayat Merkezleri Uygulama RehberleriKılavuzlar ve Rehberler

E.255 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2020

5
Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulama RehberiKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.06.2020

7
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 09.11.2020

8
Türk Farmakopesinin Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.03.2018

9
Farmakovijilans Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2019

10
Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.08.2019

11
Birleşme/Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurumunca Kabul Edilebilir Çözümlere İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2011

12
Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

13
Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.02.2017

14
Kozmetik Ürünlerde Parfüm Bileşiklerine Dair Ürün Bilgi Dosyasında Yer Alması Gereken Bilgilere İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2016

15
Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

16
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama KlavuzuKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 27.02.2018

17
Farmakovijilans Denetim KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

01 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.06.2019

18
Pharmacovigilance GuidelinesKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2017

19
Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.08.2017

20
Farmakovijilans Denetim Kılavuzu Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.06.2019

22
Etkin Maddelerin ve Bitmiş Ürünlerin Stabilite Testlerine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2017

23
Etkin Madde Prensip Kararı Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.01.2008

24
25
Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

26
Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2020

27
Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

20-45/617 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.10.2020

28
İyi Eczacılık Uygulamaları KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2015

29
Tıbbi Cihazlar Alanında Onaylanmış Kuruluşlar Tarafından Yapılan Denetimler ve Değerlendirmeler KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.09.2017

30
Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2015

31
Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.11.2015

33
Klinik Araştırmalarda Geliştirme Güvenlilik Güncelleme Raporuna İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.11.2014

34
Ten Renk Tipinin Kolorimetrik Olarak Tayini ve UV Maruziyeti Olmaksızın Minimal Eritem Dozun (MED) Tahmin Edilmesine Yönelik KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2016

35
Kozmetik Ürünler Üzerinde Yapılan Hayvan Deneylerine Alternatif Test Metotlarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 05.04.2016

36
Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2013

37
Rekabet Değerlendirmesi RehberiKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.08.2014

38
Güvenlilik Değerlendirmesi ve Değerlendiricisi Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

39
Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

40
Güneş Ürünlerinin Suya Dayanıklılıklarının Değerlendirilmesine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2016

41
Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.11.2015

42
Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2015

43
Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği Uygulama KılavuzuKılavuzlar ve Rehberler

233820 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.01.2021

44
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.07.2017

45
Good Manufacturing Practices (GMP) Guide For Manufacturing Plants Of Human Medicinal ProductsKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2017

47
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılabilecek Teminat, Garanti ve Kredi Mekanizması Genel Uygulama İlkeleriKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2021

48
Güvenlilik Değerlendirmesi ve Değerlendiricisi Hakkında KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.03.2016

49
Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin KılavuzKılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.04.2016

50
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin RehberKılavuzlar ve Rehberler

4632 (7/223) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 17.06.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: