S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 112

1
Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.08.2017

2
Good Manufacturing Practices (GMP) Guide For Manufacturing Plants Of Human Medicinal Products · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2017

3
Pharmacovigilance Guidelines · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2017

4
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 5 inci Maddelerinin Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Uygulanmasına Dair Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.05.2009

5
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.07.2017

6
Kozmetik Faaliyetleri Elektronik İşlem Süreçlerine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2017

8
Kozmetik Ürünler ve Bileşimleri Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.02.2017

9
Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 18.11.2015

10
Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 03.02.2017

11
Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 23.11.2016

12
Kozmetik Ürünlerde Numune Alma ve Analiz İşlemleri Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

13
Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar için Bilgilendirme Kılavuzu · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

14
Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

15
Kozmetik Ürünlerin veya Hammaddelerinin İnsan Cilt Uyumluluğunun Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

16
Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkisel Hammadde ve Bileşenler İçin Kalite ve Kontrol Parametreleri Kılavuzu Sürüm 1.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 08.06.2016

17
Bilimsel Toplantı ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.06.2016

18
İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu: Modül VII-Sinyal Yönetimi · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.12.2016

19
Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 08.02.2017

21
Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Aralık 2004) · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.12.2004

22
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 27.02.2018

23
Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.04.2016

24
Kozmetik Ürünlerde Parfüm Bileşiklerine Dair Ürün Bilgi Dosyasında Yer Alması Gereken Bilgilere İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2016

25
Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.02.2017

26
Birleşme/Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurumunca Kabul Edilebilir Çözümlere İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2011

27
Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

28
Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2013

29
Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.11.2013

30
Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2014

31
Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 4.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 09.10.2017

32
Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.10.2017

33
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.04.2017

34
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Müesseselerinde Görev Alan Sorumlu Teknik Elemanlara İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2017

35
Kozmetik Ürünlerin Analizlerine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.10.2017

36
Kozmetik Ürünlerin Bileşenlerinin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.10.2017

38
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Grup Muafiyeti Tebliği'ni Açıklayıcı Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

17-03/35-RM(1) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.01.2017

39
Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2020

40
Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

20-45/617 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.10.2020

41
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 07.02.2016

42
Rakipler Arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2008

43
İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2008

44
MB İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2014

45
e-Dönüşüm Birlikte Çalışabilirlik Rehberi · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2018

46
Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Bildirimlerine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2015

47
Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod ve Karekod Uygulama Kılavuzu · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.10.2017

49
Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0 · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 09.10.2017

50
Güneşten Koruyucu Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 07.04.2016

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: