Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

kambiyo senetleri • beyaz ciro • yönetim kurulu • elektronik ortam • çekte ciro • ciranta • çizilmiş ciro • müteselsil ve birbirine bağlı ciro • takas odası • istinaf yolu • takas odasına ibraz • ciro • yetkili hamil • keşideci • ödeme yasağı • ödeme için ibraz